Zoki
Vlasnik - Voditelj
Nela
Moderatorka
Mirsada
Voditeljka
Dori
Voditelj
Djavolica
Voditeljka
Bosancica
Voditeljka